KALİTE

Arge Çalışmalarımız

Bilime ve modern teknolojilere dayalı olarak, uluslar arası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir Türkiye için üzerimize düşen görevi yapmak amacıyla, TÜBİTAK destekli proje çalışmalarımızı Özçınarlar Ar-Ge Kimya şirketimiz bünyesinde yürütmekteyiz.

Araştırma Geliştirme kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarımızın yürütülmesinde Özçınarlar Ar-Ge Kimya, her birimi kendi alanında uzman kişilerden oluşan genç ve dinamik bir ekibe, uluslar arası kabul görmüş alt yapıya sahiptir.

Özçınarlar Ar-Ge Kimya'da, petrokimya sektöründe dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel, yeni ürünler geliştirilmektedir. Sınai mülkiyet haklarının korunmasını gözeterek katma değeri yüksek Ar-Ge projeleri gerçekleştirmekte, bilimsel ve teknolojik çözümler sunmaktadır.

KALİTE SİSTEMİ VE BELGELERİMİZ

Şirketimiz kuruluşundan itibaren daima başarıyı hedeflemiş ve bunu gerçekleştirmek için üretimde, pazarlamada,personel yönetiminde kaliteyi sağlamak için 2003’de ISO 9001:2000 Kalite Güvence Sistem belgesi alınmıştır.

Aynı zamanda çevreye ve insana vermiş olduğumuz değer sonucu 2006’da ISO 18001:1999 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri – ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri standartlarının öngörmüş olduğu sistemler kurulmuş ve bu çalışmalar belgelendirilerek başarıya güvenli adımlarla devam edilmesi sağlanmıştır. ISO/TS 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi kurularak müşteri potansiyelimizin büyük bir yüzdelik kısmını oluşturan otomotiv sektörünün nabzının tutulması hedeflenmiştir.

Modern cihazlarla donatılmış laboratuarlarımızda AR-GE çalışmalarımız, konusunda deneyimli kişilerce büyük bir itina ile sürdürülmektedir. 2007 yılında şirket laboratuarımız TS EN/ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon Sertifikası ile akredite olarak yapmış olduğu analizlerdeki kalitesini ve güvenilirliğini ispatlamıştır.