Üstün Performans Dizel Motor Yağı

OKSELLO EXPORT 20W-50 DİZEL MOTOR YAĞLARI

Tanım

İyi rafine edilmiş baz yağların özenle seçilmiş modern katıklar ile karışımı sonucunda elde edilmiş dizel motor yağıdır. En son modeller de dahil olmak üzere tüm araçların dizel motorlarında kullanılır

Performansı

SAE 20W-50 API CD/SE

Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk 15°C - kg / L
K.Viskozite 40°C-mm² / s
K.Viskozite 100°C - mm² / s
Viskozite İndeksi
Parlama Noktası - °C
Density, 15°C, kg/L
K.Viscosity, 40°C, mm²/s
K.Viscosity, 100°C, mm²/s
Viscosity Index
Flash Point, °C
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
0,892
193
20
120
228