OKSELLO KAUÇUK PROSES YAĞI (AROMATİK) ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

Tanım

Özellikle kauçuk harmanlama işlemlerinde kullanılan aromatik karakterli, koyu renkli mineral proses yağlardır. Plastik ve kauçuk sanayinde özellikle geliştirici/yumuşatıcı (ekstender) olarak; bıçkı makinelerinin zincir yağlamalarında; düşük devirli dişlilerde yağlayıcı olarak kullanılır; yağ katkıları için taşıyıcı olarak; patlayıcılar için toz tutucu olarak ve deri proses yağı olarak yaygın biçimde kullanılır.

Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk 15°C - kg / L
K.Viskozite 100°C - mm² / s
Parlama Noktası - °C
Density, 15°C, kg/L
K.Viscosity, 100°C, mm²/s
Flash Point, °C
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 92
0,985
10,91
180