OKSELLO KALIP YAĞI ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

Tanım

Mineral baz yağlar ve yüzey aktif maddelerden oluşan ahşap kalıplarının yağlanmasında kullanılan kalıp yağıdır. İnşaat ve beton endüstrisinde; madeni beton kalıplarının yağlanmasında; çelik, plastik veya tahta kalıplarda kullanılır.

Tipik Fiziksel ve Kimyasal Karakteristiği
Yoğunluk 15°C - kg / L
K.Viskozite 40°C-mm² / s
K.Viskozite 100°C-mm² / s
Parlama Noktası - °C
Akma Noktası - °C
Density, 15°C, kg/L
K.Viscosity, 40°C, mm²/s
K.Viscosity, 100 °C, mm²/s
Flash Point, °C
Pour Point, °C
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 92
ASTM D 97
0,838
5,2
2,3
198
-15